Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’

Адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ е вписано в регистъра на Варненски окръжен съд с решение от 11.06.2012 г. С течение на годините, кантората разширява дейността си, като понастоящем дейност осъществяват дипломирани и практикуващи адвокати, младши адвокати, стажанти и студент по право. Предоставяме квалифицирани правни услуги на български, английски и руски език.