Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’

Адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ е основано с решение на Варненски Окръжен Съд и е вписано в съответния регистър. С течение на годините, кантората разширява дейността си, като понастоящем дейност осъществяват дипломирани и практикуващи адвокати, младши адвокати, стажанти и студент по право. Предоставяме квалифицирани правни услуги на български, английски, руски и немски език.