Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Застрахователно право – договори и обезщетения