Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Защита на лица, пострадали при ПТП

Адвокат при ПТП – необходимост от специализирана правна помощ:

Адвокатската ни кантора се занимава с консултации относно сключване на застрахователни договори от всякакъв тип, с предявяване и уреждане на претенции пред застрахователни компании по сключени застраховки.
Адвокатската кантора е специализирана в този вид отношения, в процесуалното представителство относно най-различни откази на застрахователи по претенции, почиващи на описани изисквания към застрахованите в Общите условия на застрахователите, но противоречащи на императивни правни норми и на съдебната практика.

Адвокатската ни кантора анализира съдебната практика по дела от застрахователен характер и използва опита, за да защитава интересите на потребителите на застрахователни услуги.

Адвокат при ПТП Ви е необходим, за да защити най-добре законните права, които имате. По-долу сме изброили и някои от най-честите откази на застрахователни компании, при които можете да ни потърсите за получаване на специализирана помощ в областта на застрахователното право :

 

При сключена застраховка Каско на МПС:

○ Някои констатирани щети по застрахованото МПС не са в причинно-следствена връзка със събитието;

○ Щетите са настъпили през различни периоди и от разнородни събития, като застрахователя не е уведомяван за тях;

○ Водачът е напуснал ПТП-то без да уведоми КАТ;

○ МПС-то е било шофирано от неправоспособен водач или водач, неупълномощен по съответния ред;

 

При кражба на МПС:

○ Не са представени всички заключващи устройства на автомобила, а в полицата е посочено, че МПС-то се застрахова с повече от един ключ;

○ Има неизяснена собственост на автомобила (оказва се, че същият е издирван в друга държава и има претенция от друг собственик);

○Алармената система е била неизправна или не е била включена;

○Свидетелството за регистрация /малкия талон/ е бил оставен в отнетия автомобил Непредставено наказателно постановление за спиране на наказателното производство във връзка с кражбата на МПС;

○МПС-то не е било представено за оглед при сключването или подновяването на застраховката или не е било маркирано по съответния ред;

○Не е поставен имобилайзер, съгласно сключения застрахователен договор;

○Твърдяна измама от застрахователя или умишлено причиняване на застрахователното събитие;

○Непокрит/изключен/ риск по застрахователния договор;

○Откази към имуществени застраховки на сгради, съоръжения, производствени цехове, и специализирана техника;

○Некоректно заявени обстоятелства за застрахованото имущество или за настъпилото застрахователно събитие;

○Представени извън срока документи/доказателства пред застрахователя;

○Недоказан размер на настъпилите вреди по застрахователното събитие;

 

Адвокатската ни кантора се занимава и с:

○ Привличане и реализиране отговорност на застрахователя или на друг участник в ПТП при инцидент с пещеходец.

○ Защита при налагане на наказателна и административно-наказателна отговорност.

○ Уреждане на спорове при непокрит от застрахователя риск.

 

Квалифицирания Адвокат по ПТП по презумпция притежава опит и специфични знания.Той е необходим, защото може да види възможности, както и да предотврати възникването на спънки в казуса и да разреши възникналите вече проблеми.