Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

За нас

Адвокатското дружество, с течение на годините разширява дейността си, като понастоящем дейност осъществяват дипломирани и практикуващи адвокати, младши адвокати, стажанти и студент по право. Кантората предоставя услуги в различни дялове на правото: в сферата на гражданското право – търговско, облигационно, застрахователно, трудово, вещно право.
Разрешените от колектива адвокати и младши адвокати казуси включват даване на консултации, изготвяне на документи и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции, административни органи, прокуратура, органи на досъдебното производство, институции на държавната и местната власт и др.
Съветваме физически и юридически лица, които инвестират в България, търговци на недвижими имоти, чуждестранни и местни инвеститори, развиващи се на пазара на недвижимите имоти и физически лица. Предлагаме устни, писмени, както и онлайн консултации, както и водене на дела пред всички съдебни инстанции в Република България и производства пред държавни органи.

 

Адвокатско дружество „МАРКОВА, ТОМОВИ И ПАРТНЬОРИ” :

Предоставяме правни услуги на български, английски и руски език. Наши асоциирани партньори в гр.София са адвокати, които са високо оценявани специалисти по международно морско право, експерт към Народно събрание на Република България, както и водещи експерти в сферата на енергетиката.

 

Адвокатскaта ни кантора не публикува в Интернет имената на своите клиенти, освен в случаите, когато ангажимента е чрез обществена поръчка. Препоръки за работата ни могат да бъдат предоставени при поискване.

Настоящата интернет страницата не съдържа конфиденциална информация или информация, която е търговска или професионална тайна, включително и по смисъла на Закона за адвокатурата.