Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Адвокатско дружество ‘Маркова, Томови и партньори’

адвокат Елица Маркова
член на Адвокатска колегия – Варна
гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №12
тел. 052/604 963

адвокат Михаил Томов
член на Адвокатска колегия – Варна
гр.София – ул.‘Витоша‘№1А, кантора 313
гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №12
тел. 052/603010

адвокат Весела Томова
член на Адвокатска колегия – Варна
гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №12
тел. 052/603010

адвокат Олга Томова
член на Адвокатска колегия – Варна
гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №12
тел. 052/603010

дипломиран юрист  Драгомир Райчев

гр.Варна, ул.’Презвитер Козма’ №12

[email protected]

 

 

Адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’
гр. Варна 9000, ул. „Презвитер Козма” №12
тел. :  0886/188 407
ел.адрес:  [email protected]

адрес на кантора гр.София:
гр.София 1000, бул.‘Витоша‘№1А, кантора 313
тел: 0888/246119
ел.адрес: [email protected]