Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Морско международно и национално право