Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Регистрация и обслужване на сдружения с нестопанска цел