Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Регулация и застрояване по Закон за устройство на територията