Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)